PRIVACYVERKLARING HOTEL DE GROTE ZWAAN

Hotel de Grote Zwaan hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar gasten en de bezoekers van haar websites. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de Algemene Verordening Persoonsgegeven (AVG), van kracht per 25 mei 2018.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, worden deze gegevens niet gebruikt om u ook andere informatie of nieuwsbrieven toe te zenden (behalve als dit expliciet door u is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden doorgespeeld aan derden, met uitzondering van situaties waarin wij hiertoe van rechtswege gedwongen worden of in het geval dat deze gegevens worden opgevraagd door overheidsinstanties zoals politie, gemeente of andere nooddiensten. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief via de afmeldlink welke u onderaan in de nieuwsbrief van Hotel de Grote Zwaan vindt.

INZAGE EN CORRECTIE

U heeft het recht om de persoonsinformatie die Hotel de Grote Zwaan over u heeft opgeslagen in te zien. U kunt via de contactgegevens aan de onderzijde van dit formulier uw informatie opvragen. U heeft het recht om verkeerde informatie te laten corrigeren en ook heeft u recht op vergetelheid. Uw persoonsgegevens zullen op uw verzoek worden verwijderd uit de commerciële systemen van Hotel de Grote Zwaan. Boekingsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren kunt u niet laten verwijderen. Beeldmateriaal van beveiligingscamera’s wordt niet langer dan 30 dagen bewaard.

BEVEILIGING

Hotel de Grote Zwaan is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om de privacy zo veel mogelijk te waarborgen en in dat verband zorg te dragen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft. Waar derde partijen worden ingeschakeld dienen deze partijen op hun beurt eveneens aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen te hebben genomen en geheimhouding te garanderen. Te denken valt aan jaarlijkse pentesten op websites en netwerken, toepassing van encryptie technologieën waar mogelijk, gebruik van sterke wachtwoorden, awareness trainingen t.b.v. personeel, verwerkersovereenkomsten met leveranciers en een vigerend informatie beveiligingsbeleid.

COOKIES

Hotel de Grote Zwaan maakt gebruik van cookies (kleine bestandjes die bij bezoek aan het internet op uw harde schijf worden opgeslagen) om de kwaliteit van uw bezoek aan onze website te verbeteren, het gebruik van onze website te analyseren (via onder andere Google Analytics) en daarmee de website te optimaliseren. Daarnaast gebruikt Hotel de Grote Zwaan cookies om informatie te verzamelen voor op interesses gebaseerde advertentieprogramma’s, remarketing doeleinden en andere gerichte marketingactiviteiten van Hotel de Grote Zwaan. Externe partijen, waaronder Google, tonen onze advertenties op sites op internet, en deze partijen en Hotel de Grote Zwaan gebruiken first-party cookies en third-party cookies gecombineerd om advertenties gericht en geoptimaliseerd weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. Deze cookies registreren alleen marketinginformatie, dus geen persoonsgegevens. Via uw internetbrowser heeft u de mogelijkheid om cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser. U kunt Google Analytics voor display-adverteerders uitschakelen en zich af melden voor aangepaste advertenties van het Google Display Netwerk door naar Beheer van advertentievoorkeuren te gaan. Uitschakelen en afmelden voor Google Analytics is mogelijk via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

VRAGEN

Hotel de Grote Zwaan is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw online privacy met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent uw gegevens en het gebruik ervan kunt u contact opnemen met de directie van Hotel de Grote Zwaan. Dit kan telefonisch op telefoonnummer 0541 246666, per e-mail via of per post gericht aan: Hotel de Grote Zwaan, Bentheimerstraat 21, 7587 ND de Lutte.